Horovo oko, pastel A1, 2014

Horovo oko, pastel A1, 2014